Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
אסתי לוי

'עד שהכרתי עצמי'

עד שהכרתי עצמי ממקום אחר ניסתר בגוף אדמה נעלם. בכאב של סימני חיים מריצה כלבי פרשנויות. מביאה עצמי בצבעים מתפשטת עירום על שולחנות ערוכים מלקקת צבע מרצפת אבנים. מרגישה דיבור רועד מאט מחשבה.

מסתירה מזון לחורף אוספת ענפי עלים לציפורים נלכדות בכלובים מעוטרי יופי קושרי חלל בריקנות של חוויות עבר.

כתב דן הולנדר, מאי 2018

אסתי לוי בתערוכה 'עד שהכרתי עצמי'
אוצרת:
ד"ר יהודית שפלן

במפגש הראשוני של העין עם פיסות היקום הערטילאי שאסתי לוי בוראת בציוריה מתרחשת קודם כל חווית צבע עזה. עושר הצבעים וריבוי הצורות נתפסים כתמונת עולם קמאית של מרחבים אינסופיים. נדמה כי זהו עולם דו ממדי, אך על פני השטח מתרחשת חדירה למעמקים והתרוממות אל על.

התבוננות מעמיקה יותר בציורים מציעה לקרוא במכלול הדימויים הללו רבדים מיתיים שנולדו אי שם בתרבויות קדומות והמשיכו להתקיים עד לימינו, מעצבים את עולמנו במסרים גלויים וסמויים. סבך המקורות הוא אתגר אינטלקטואלי למי שמבקש לפענח אותם.

ציוריה של אסתי הם נופי עולמות הזויים, הגלויים לעיניה מנקודת מבט של אישה בוראת עולמות. אפשר שזהו גן העדן שבו מים ושמיים, שמש, ירח וכוכבים, חיות ועופות, צמחים ועצים ופרחים. דימויים של נשים הרות, שהיוו נושא תמידי ביצירותיה הפיסוליות, מופיעות גם הן.

העצים והגבעולים נדמים גם כעורקים או ורידים מתנועעים. הצורות התלת ממדיות שבטבע מתורגמות לשפה מופשטת וסכמתית של צורות דו ממדיות. בכל יצירה מתקיים מעין משחק גומלין בין הצורות האורגניות לבין המשטחים והקצוות שנוצרו בדרך מכאנית כביכול, באמצעות סרגל ומחוגה. משטחי הצורות מורכבים מדגמים עיטוריים רבים, עשירים כמעשה רקמה או אריגה, מתמשכים עד אין סוף. לכל פרט תפקיד משמעותי בבניית העולם המדומיין, וכולם יחד מרכיבים את השלם.

בשלב זה בחייה של אסתי מתגלים ומתכנסים יחד העומקים הפנימיים והחיצוניים של חייה. היא מתארת זאת כדלתות הנפתחות עתה אל כל מה שחוותה, צברה, למדה, הבינה, ואולי גם ידעה זה מכבר. אל חייה שב חלום שפקד אותה בילדותה, בו צורות גיאומטריות משונות חצו זו את זו כשהן בולעות ויולדות זו את זו.

הגיאומטריה לא הייתה מעולם נושא בעל עניין עבורה, אך עתה הוא נוטל חלק בעולמות שהיא בוראת בציוריה. היא מביאה לביטוי את המטען התרבותי, שמקורותיו בחיים ובטבע הסובב אותנו, כשהיא מבחינה בדואליות שבין הפנימי לחיצוני, בין החוקיות לבין העדרה, בין סדר לבין אי-סדר. בשניהם יחד נחשפים נימים החבויים מתחת לפני השטח, כשהטבע, היצר, הרגש, השכל וההיגיון מתערבבים ומתערבלים זה בזה.

ציוריה המוקדמים של אסתי עסקו במופשט האקספרסיבי, שהעניק לה תחושת גילוי עצמי, עוצמה ובטחון. בציוריה העכשוויים אסתי חושפת מעמקים קמאיים של חייה הפנימיים וגילוי של כוחות מאגיים הצפונים בה כאמנית. מבחינתה, זוהי התפרצות של רעיונות ונביעה של הבנות מקדמת דנא על היקום.  

אירוע פתיחה

ראיון עם האמנית אסתי לוי

אירוע נעילת תערוכה