Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
ריבה רזין

'כמו עוף החול'

כמו עוף החול – על מיחזור ביצירותיה של ריבה רזין
אוצרת: ד"ר אביבית אגם דאלי

ריבה רזין עוסקת במיחזור חומרים זה זמן. עבודתה היא אישית אך מייצגת אסטרטגיה אקולוגית, הדואגת לאיכות החיים ולסביבה. השאיפה למחזר ולשמר מתוך הקיים מגיעה מהבית. הוריה של ריבה, ניצולי שואה, דאגו למחזר ולנצל כל חומר שהוא כדי להפיק ממנו את המרב. ריבה ממשיכה מסורת זו ומתעלת אותה אל אפיק אמנותי.

המיחזור כשלעצמו מבקש להתיק אובייקטים מהקשר אחד אל הקשר אחר, אצל ריבה רזין ההקשר הוא אמנותי; אובייקטים שגמרו את חייהם והפכו לגרוטאות או לזבל קמים לתחייה תחת ידיה האמונות של ריבה רזין וזוכים לחיים חדשים כיצירות אמנות.  המיחזור מתייחס לתחייתו של האובייקט שאיבד מערכו או ממשמעותו בקונטקסט אחד, והפך לסימן חדש, בעל כושר חיות (vividness) מפתיע, הפעם בעל הקשר אמנותי.

לא במקרה קרובה המילה מיחזור למילה מחזור. לכאורה, מדובר בשני קטבים מנוגדים: המחזור מייצג את הנצחי, את החוזר על עצמו, המיחזור, לעומת זאת, מייצג את הצד הרגעי, המתכלה  הבלוי  והנמוך של ההוויה. "נמיכות קומה" זו מתועלת על ידי ריבה רזין לכדי הקשר אחר – ההקשר האמנותי. השורש הדקדוקי המשותף למיחזור ולמחזור רומז גם לקרבה שאינה מאחרת להתגלות: הקירבה בין הישן והבלתי מקורי, לבין המחזור, שגם עניינו בישן אבל זה המתחדש.

חלק ניכר מהעבודות של ריבה נעשה שימוש בטכניקות של מיחזור זאת בכדי לספר על תחייה מחדש, על התמרה ועל העברה מהקשר אחד אל הקשר אחר ועל אפשרות להתחדשות בכל מקרה, ללא קשר למצב קיים.

התערוכה מבקשת להעלות על נס את חשיבות המיחזור בכלל וליכולת לטרנספורמציה הגלומה בו, לאפשרות להתחדשות ולתחייה מחדש, גם מתוך האפר – ממש כמו עוף החול.
 

ריבה רזין בשיח גלריה