Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
אירית קלכמן

'זהות'

יחסי ציבור מיכל סדן

אירית קלכמן ערב פתיחת התערוכה 'זהות'


אירית קלכמן שיח גלריה


רון חולדאי ראש העיר תל אביב אורח הכבוד בתערוכה של אירית קלכמן

הצילומים באדיבותו של ארי בלטינשטר

רון חולדאי  ראש העיר תל אביב מכיר מזה שנים רבות את אירית קלכמן ובעלה הטייס עמירם קלכמן. אירית הזמינה אותו להגיע לתערוכתה בתל אביב והוא הגיע כאורח הכבוד לאירוע.

תערוכה מיוחדת - מילים של עירית דלל זלאיט בתום התערוכה