Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 דקות קריאה
מיכל בר - אור

'יוצאת לחופים'

בחורף היא נועלת מגפיים מתעטפת במעיל וכובע צמר ויוצאת לחופים לאסוף עצים וכל דבר מעניין נוסף שנסחף מהים הסוער.
רואה הרבה יופי בעצים ישנים שאנשים כבר לא רואים בהם שימוש.
הים הוא מוטיב מוביל בעבודותיה אך לא רק הים. גם חלודה על גווניה מופיעה במלוא הדרה.

מיכל בר - אור בתערוכת יחיד

מחלקת את זמנה בין איסוף חומרי גלם מקוריים לבין בריאתם מחדש ביצירותיה.
היופי של העצים הישנים מתעצם ומקבל ביטוי בעבודותיה.
בתערוכת היחיד "יוצאת לחופים" יוצגו מבחר עבודות מהשנים האחרונות.